Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Paslaugos gavėjai reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai ir atsiima taip pat tiesiogiai. Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis – 40 parametrų. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00009

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Paslaugos gavėjai reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai ir atsiima taip pat tiesiogiai. Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis – 40 parametrų. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Rezultatas:
Įregistruotas, išregistruotas traktorius, savaeigė ar žemės ūkio mašina ar jų priekabos atnaujinti/pakeisti duomenys, išduotas registracijos liudijimo dublikatas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia pranešimo formą per Elektroninius valdžios vartus arba pasirašytus elektroniniu parašu bei kitus dokumentus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir pateiktus dokumentus, informuoja paslaugos gavėją elektroniniu paštu dėl prašymo papildymo arba pateikia motyvuotą atsakymą dėl paslaugos nesuteikimo.
 2. Sutikrina faktinius duomenis mašinų buvimo vietoje
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Priėmus teigiamą sprendimą duomenys įvedami į Traktorių registrą, paslaugos gavėjui vietoje išduodami dokumentai, valstybinis numerio ženklas.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Norint įregistruoti žemės ūkio techniką, pateikiami šie dokumentai:
 2. Fizinis asmuo - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, juridinis asmuo - įgaliojimas ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Įsigijimo dokumentai (CE sertifikatas, muitinės deklaracija, invoice, pirkimo-pardavimo sutartis, perdavimo - priėmimo aktas, PVM sąskaita-faktūra, KPO kvitas ir t.t.);
 4. Senas registracijos liudijimas, jeigu toks yra;
 5. Dokumentas apie sumokėta valstybinę rinkliavą;
 6. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Norint pakeisti duomenis pateikiami šie dokumentai:
 7. Fizinis asmuo - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, juridinis asmuo - įgaliojimas ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 8. Įsigijimo dokumentai (pirkimo - pardavimo sutartis, perdavimo - priėmimo aktas, PVM sąskaita-faktūra, KPO kvitas ir t.t.);
 9. Senas registracijos liudijimas;
 10. Dokumentas apie sumokėtą valstybinę rinkliavą;
 11. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Norint išregistruoti žemės ūkio techniką, pateikiami šie dokumentai:
 12. Fizinis asmuo - asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, juridinis asmuo – įgaliojimas ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 13. Registracijos liudijimas;
 14. Valstybinio numerio ženklas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Registruotina mašina turi būti įregistruota ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registruoti reikalingų dokumentų pateikimo. Jeigu nustatoma, kad įregistruoti pateikti duomenys netikslūs arba dokumentai neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, registro duomenų teikėjas turi juos patikslinti per mėnesį.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISGediminas JanavičiusŽemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37052726065
  mob. tel.+37068252553
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasRinktinės g. 50, Vilnius
  Adresas internetehttp://www.vrsa.lt
  Darbo laikas8:00-17:00
  Įmonės kodas188708224
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus miesto sav., Vilnius, Rinktinės g. 50, LT-09318
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Vilniaus rajono sav., Avižienių sen., Avižieniai, Pavasario g. 5, LT-14185
  Interneto svetainė: