Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, Savivaldybės administracijos  specialistas tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, Savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis, markė, kategorija, masė, variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į Savivaldybės administraciją arba Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių. Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.
Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, III a.316 kab.). Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių.
Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (e. pristatymas); elektroniniu paštu, arba prisijungus  prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Suteikimo trukmė: 3 darbo dienos

Kaina: Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Juridinio asmens kodas 188659752
Įmokos kodas – 53043
Valstybės rinkliava:
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimas – 10 Eur;
Traktoriaus, savaeigės mašinos, priekabos įregistravimas – 17 Eur;
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre  – 15 Eur,
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikatų išdavimas – 7,50 Eur.
LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ bankas
LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT74 4010 0510 0132 4763 „Luminor Bank“, AB
LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB
LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas
LT744010051001324763 AB DNB bankas

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Užsakyti

Alytaus miesto savivaldybė šiuos paslaugos teikimo funkciją perdavė Alytaus rajono savivaldybei. Alytaus miesto gyventojai norėdami užsisakyti šią paslaugą turi pasirinkti paslaugos teikėją - Alytaus rajono savivaldybę.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Zarasų rajono savivaldybės administracija
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą
Traktoriai registruojami savininkų arba jų atstovų, pateikus atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, Savivaldybės administracijos  specialistas tikrina ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, Savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Registre tvarkomi ir kaupiami traktorių ir savininkų duomenys. Pagrindiniai registre kaupiami traktoriaus techniniai eksploataciniai duomenys yra šie: pavadinimas, modelis, markė, kategorija, masė, variklio galia, vėliausios (atliktos) techninės apžiūros data, naudojimo ūkinei veiklai sritis ir kt. Be šių techninių duomenų ir duomenų apie savininką kaupiami registravimo procedūros duomenys (registravimo data, pirmosios registracijos Lietuvoje data, savivaldybės, kurioje eksploatuojamas traktorius kodas ir kt.). Taip pat kaupiami ir tvarkomi duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į traktorius ir jų apribojimais. Dėl registro duomenų pakeitimo (pasikeitus savininkui, traktoriaus techniniams duomenims, praradus registracijos liudijimą ar valstybinio numerio ženklą ir kt.) traktoriaus savininkas privalo kreiptis į Savivaldybės administraciją arba Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių. Už traktoriaus įregistravimą imama valstybės rinkliava.
Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į Savivaldybės administraciją arba Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių (Sėlių a. 22, 32110 Zarasai, III a.316 kab.). Dokumentus, numerius atsiima taip pat tiesiogiai atvykę į Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių.
Paslaugos gavėjas informuojamas apie priimtą sprendimą registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą  (e. pristatymas); elektroniniu paštu, arba prisijungus  prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

 Registruojant techniką pateikiami šie dokumentai:
1) nustatytos formos registravimo prašymas;
2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3) atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
 
Keičiant duomenis pateikiami šie dokumentai:
1) pateikia nustatytos formos prašymas pakeisti registro duomenis;
2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3) atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
4) registravimo dokumentas.
 
Išduodant dublikatą pateikiami šie dokumentai:
1) nustatytos formos prašymas;
2) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3) atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/asr
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.46C61DAF6C73/gquIvckFNu
 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC60723C6F44/asr
 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0A4C9B8E3388/asr

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kaimo plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas
Stasys Navickas, tel. (8 385)  37 185,
el. p. stasys.navickas@zarasai.lt
Bendra informacija:
Adresas Sėlių a. 22 , LT-32110, Zarasai
Adresas internete www.zarasai.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188753461
Adresas Lietuvoje:
Zarasų rajono sav., Zarasų miesto sen., Zarasai, Sėlių a. 22, LT-32110
Interneto svetainė:
Paslaugoms, susijusioms su žemės nuomos administravimu:
Jolanta Saladžienė
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 385 37148
Mob. +370 614 53037
Faks. +370 385 37172
jolanta.saladziene@zarasai.lt

Kitoms paslaugoms:
Valerij Bičiuchin Zubov
Dokumentų valdymo skyriaus kompiuterių sistemų specialistas
Tel. + 370 385 37 188
Mob. +370 672 35 729
admin@zarasai.lt