Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 82
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Elektroninis pristatymas

E. pristatymo paslauga suteikia galimybę valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims pristatyti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu, užtikrina siunčiamų el. dokumentų...

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos žemės gelmių geologinių duomenų teikimas

Paslaugų gavėjai gali gauti geologinius duomenis apie Lietuvos žemės gelmes, kaupiamus Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje. Duomenų ir informacijos teikimo formos: išrašai, ataskaitos, že...

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas, koregavimas, išrašų gavimas

Paslauga leidžia teikti Registrui teritorijų planavimo dokumentus ir sprendinius registracijai bei gauti išrašus ir pažymas.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Elektroninio archyvo informacinė sistema

EAIS paskirtis – kaupti ir saugoti NDF sudarančius į valstybės archyvus perduodamus elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų informacinių technologijų ir ryšių prie...

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Paslauga savivaldybėms atlikti kelių transporto veiklos licencijavimo funkcijas

Paslauga skirta savivaldybių vykdomosioms institucijoms atlikti joms priskirtas kelių transporto veiklos licencijavimo srities funkcijas: 1. tvarkyti savivaldybių licencijuojamų vežėjų, jiems išduotų...

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo vietų atitikties deklaravimas

Suteikiama galimybė ūkio subjektams, turinčių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pateikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį da...

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Elektroninėmis priemonėmis paslaugų naudotojui suteikiama galimybė pateikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene, viešinimo, valstybinės žemėtvarkos planavimo dokument...

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Prašymo gauti duomenis iš VMI pateikimas

Paslauga leidžia pateikti prašymą VMI, dėl galimybės naudotis paslauga "Įmokų į VMI surenkamąją sąskaitą duomenų paieška"

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

E. sąskaita

Informacinės sistemos tikslas – sudaryti sąlygas elektroniniu būdu teikti sąskaitas už įsigyjamas prekes, paslaugas, atliekamus darbus, kurios apmokamos iš valstybės biudžeto ir kurios yra susijusios...

VĮ Registrų centras

Rodoma: 1 - 10 iš 82
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...