Viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 71
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Elektroninio archyvo informacinė sistema

EAIS paskirtis – kaupti ir saugoti NDF sudarančius į valstybės archyvus perduodamus elektroninius dokumentus, užtikrinti teisėtą prieigą prie saugomų dokumentų informacinių technologijų ir ryšių prie...

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

Lietuvos žemės gelmių geologinių duomenų teikimas

Paslaugų gavėjai gali gauti geologinius duomenis apie Lietuvos žemės gelmes, kaupiamus Valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje. Duomenų ir informacijos teikimo formos: išrašai, ataskaitos, že...

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Elektroninis pristatymas

E. pristatymo paslauga suteikia galimybę valstybės institucijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims pristatyti dokumentus ir pranešimus elektroniniu būdu, užtikrina siunčiamų el. dokumentų...

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas, koregavimas, išrašų gavimas

Paslauga leidžia teikti Registrui teritorijų planavimo dokumentus ir sprendinius registracijai bei gauti išrašus ir pažymas.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo vietų atitikties deklaravimas

Suteikiama galimybė ūkio subjektams, turinčių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pateikti (patikslinti jau esamą) privalomą informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį da...

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas

Elektroninėmis priemonėmis paslaugų naudotojui suteikiama galimybė pateikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene, viešinimo, valstybinės žemėtvarkos planavimo dokument...

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas

Elektroninėmis priemonėmis paslaugų naudotojui suteikiama galimybė pateikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene, viešinimo, valstybinės žemėtvarkos planavimo dokument...

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Duomenų peržiūra apie laivus, esančius Lietuvos teritorinėje jūroje ir plaukiančius į Lietuvos jūrų uostus ar išplaukiančius iš jų

Naudojantis šia el. paslauga Lietuvoje veikiančios laivybos ir krovos kompanijos, laivų agentai ir tiekėjai, valstybinės institucijos ir gyventojai pagal AIS duomenis turi galimybę peržiūrėti duomeni...

Lietuvos saugios laivybos administracija

Duomenų valdytojų atsakymų dėl duomenų subjektų prašymų susipažinti su savo asmens duomenimis teikimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau - Inspekcija) padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Duomenų subjekto prašymu Inspekcija surenka iš regist...

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Lietuvos žemės gelmių geologinių duomenų registravimas

Gręžinio paso, gręžinio atšakos paso teikimas, potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio anketos teikimas, duomenų apie geologinius objektus (geotopus) ar geologinius reiškinius teikimas.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Rodoma: 1 - 10 iš 71
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...