Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Paslaugos teikėjas: Alytaus rajono savivaldybės administracija

Rodoma: 1 - 10 iš 36

Apdorojama...

.

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Elektroniniu būdu suteikiama galimybė gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) užpildyti el.prašymo formą ir užsisakyti pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą...

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, galiojimo pratęsimo, dublikato išdavimo,  papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo,...

Paslaugą teikia53 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įvardinti savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus,...

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje...

Paslaugą teikia49 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Leidimas suteikia teisę kirsi, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių...

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

.

Paslaugą teikia51 teikėjas
Apdorojama...

Apdorojama...

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau leidimas) suteikia teisę savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią...

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo paslauga skirta juridinių ir fiziniams asmenims arba jų atstovams, turintiems įstatymų nustatyta tvarka išduotus...

Paslaugą teikia52 teikėjai
Apdorojama...
Sudėtinės paslaugos dalis
Rodoma: 1 - 10 iš 36