Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Paslaugos teikėjas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

Rodoma: 1 - 10 iš 36

Apdorojama...

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau leidimas) suteikia teisę savivaldybės teritorijoje leidimo turėtojui leidimo galiojimo laikotarpiu leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos reklamos pateikimo priemonės.

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įvardinti savivaldybės administracijos, seniūnijos ar jai pavaldžios įstaigos veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai arba pateikti laisvos formos prašymą, neradęs savivaldybės paslaugų sąraše jam tinkamos paslaugos, tačiau žinantis, kad savivaldybė gali pagal kompetenciją gali atsakyti.

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

.

Paslaugą teikia51 teikėjas
Apdorojama...

Apdorojama...

.

Paslaugą teikia51 teikėjas
Apdorojama...

Apdorojama...

Ši paslauga skirta asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose. &nbsp;<br /> <span style="color:rgb(255, 0, 0)">Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti skundai ar prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).</span>

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimo, galiojimo pratęsimo, dublikato išdavimo,&nbsp; papildymo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, arba pranešimo apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus paslaugas&nbsp; fiziniams ir juridiniams asmenims suteikia atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp;

Paslaugą teikia53 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Elektroniniu būdu suteikiama galimybė gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) užpildyti el.prašymo formą ir užsisakyti pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą asmeniui nuosavybės teise priklausančioje patalpoje. El.prašymo forma išsiunčiama į deklaravimo įstaigą. Atvykus į deklaravimo įstaigą reiks tik pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pažymą atsiimti.

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

.

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Paslaugą teikia57 teikėjai
Apdorojama...

Apdorojama...

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimo paslauga skirta juridinių ir fiziniams asmenims arba jų atstovams,&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">turintiems&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus, įregistruoti išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">ir&nbsp;</span><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12pt"><span style="font-size:12px">fiziniams / juridiniams asmenims, norintiems gauti traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros taloną</span>.</span>

Paslaugą teikia52 teikėjai
Apdorojama...
Sudėtinės paslaugos dalis
Rodoma: 1 - 10 iš 36