2021-03-01 09:00Informuojame, kad dėl š. m. kovo 1 d. atliktų VĮ Registrų centras informacinių sistemų migravimo darbų ir šiuo metu vykdomų šių sistemų bandomosios eksploatacijos galimi laikini sutrikimai bandant identifikuotis www.epaslaugos.lt portale bei elektroniniu būdu deklaruojant gyvenamąją vietą ar išvykimą iš Lietuvos Respublikos. Portalo naudotojai, pastebėję sistemos veiklos klaidas, apie jas gali informuoti el. p. sutrikimai@epaslaugos.lt Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
Apdorojama...

Paieška

Apdorojama...
Paieškos sritis:
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 478
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Apdorojama...

Pateiktas prašymas išduoti/ patikslinti peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ar išduoti peloidų, išoriškai naudojamų sveikatingumo ir sveikatingum...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Pateikiamas prašymas išduoti/patikslinti jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ar išduoti jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatingumo ir...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Pateikiama paraiška gauti mirusiojo kūno laissez-passer, norint išvežti mirusiojo palaikus iš Lietuvos į/per kitą valstybę, kuri yra pritarusi Susitarimui dėl mirusiųjų kūnų pervežimo. Leidimas atidu...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Vertinamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir motyvuotos išvados teikimas. 2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertin...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komerc...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, pareiškėjas visuomenės sveikatos centrui apskrityje turi pateikti paraiš...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Leidimas ar Dublikatas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus. Dėl Leidimo ar Dublikato gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrim...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Pateikti

Apdorojama...

Išduodamas leidimas kompetentingiems ir nepriekaištingos reputacijos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo numatyta tvarka vykdo vienos, kelių ar visų rūšių...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Elektroninės paslaugos, skirtos fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems gauti licenciją, kuri patvirtina teisę vykdyti licencijuojamą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.

Paslaugos teikėjas: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Teikiama informacija apie teikiamas psichologines konsultacijas Pabėgėlių priėmimo centre gyvenantiems užsieniečiams.

Paslaugos teikėjas: Pabėgėlių priėmimo centras

Nemokama
Informacija
Rodoma: 1 - 10 iš 478
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...