2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Paieška

Apdorojama...
Paieškos sritis:
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 487
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Apdorojama...

Pateiktas prašymas išduoti/ patikslinti peloidų, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ar išduoti peloidų, išoriškai naudojamų sveikatingumo ir sveikatingum...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Pateikiamas prašymas išduoti/patikslinti jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ar išduoti jūros vandens, išoriškai naudojamo sveikatingumo ir...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Pateiktas prašymas išduoti/ patikslinti mineralinio vandens, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatą ar išduoti mineralinio vandens, išoriškai naudojamo sveik...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Pateikiama paraiška gauti mirusiojo kūno laissez-passer, norint išvežti mirusiojo palaikus iš Lietuvos į/per kitą valstybę, kuri yra pritarusi Susitarimui dėl mirusiųjų kūnų pervežimo. Leidimas atidu...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Pateikti

Apdorojama...

Siekdamas suderinti radiotechninio objekto radiotechninės dalies projektą ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planą, pareiškėjas visuomenės sveikatos centrui apskrityje turi pateikti paraiš...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Leidimas-higienos pasas liudija, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus bei suteikia jo turėtojui teisę verstis jame nurodyta ūkine komerc...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Vertinamas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos atitikimas teisės aktų reikalavimams ir motyvuotos išvados teikimas. 2. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertin...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Nemokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Leidimas ar Dublikatas išduodamas pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui, norinčiam ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus. Dėl Leidimo ar Dublikato gali kreiptis fiziniai asmenys, ikiteisminio tyrim...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Pateikti

Apdorojama...

Išduodamas leidimas kompetetingiems ir nepriekaištingos reputacijos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie gamina, teikia rinkai, įsigyja, laiko, naudoja medžiagas Nuodingųjų medžiagų kontrolės įst...

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Mokama
Teikiama internetu

Apdorojama...

Įvertintų brandos egzaminų publikavimo posistemė suteikia galimybę susipažinti su laikytų egzaminų rezultatais ir skaitmeninėmis valstybinio brandos egzamino užduoties kopijomis.

Paslaugos teikėjas: Nacionalinis egzaminų centras

Nemokama
Teikiama internetu
Rodoma: 1 - 10 iš 487
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...