Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas).

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims: jaunesniems nei 18 metų; įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimas galioja 1 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Alytaus rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Leidimo galiojimas panaikinamas nedelsiant:

1. Asmenims, turintiems išduotą Leidimą, kurie savivaldybės administracijai pateikė klaidingą informaciją.

2. Kai nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybi;.

3. Esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių“ pažeidimams.

4. Jei asmenys per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų.

5. Kai asmenys, kurių vardu buvo išduoti leidimai per vienerius metus du kartus pažeidžia Alytaus rajono savivaldybės gyvūnų laikymo taisykles.

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis arba jau įsigiję, laiko, veisia pavojingus šunis, privalo į Alytaus rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) sistemos. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas raštu, prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas).

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims: jaunesniems nei 18 metų; įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimas galioja 1 metus.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Asmeniui, pakeitusiam pavojingo šuns laikymo vietą Alytaus rajono savivaldybėje, ar pasikeitus teisės aktų reikalavimams per 30 darbo dienų (jei nenumatyta kitaip) turi kreiptis dėl naujo Leidimo išdavimo.

Leidimo galiojimas panaikinamas nedelsiant:

1. Asmenims, turintiems išduotą Leidimą, kurie savivaldybės administracijai pateikė klaidingą informaciją.

2. Kai nustatoma, kad pavojingi šunys kelia grėsmę asmenų sveikatai ir jų gyvybi;.

3. Esant Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 110 straipsnio „Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių“ pažeidimams.

4. Jei asmenys per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų.

5. Kai asmenys, kurių vardu buvo išduoti leidimai per vienerius metus du kartus pažeidžia Alytaus rajono savivaldybės gyvūnų laikymo taisykles.

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis arba jau įsigiję, laiko, veisia pavojingus šunis, privalo į Alytaus rajono savivaldybės administraciją kreiptis per 3 mėnesius.

Asmens prašymas išduoti leidimą pateikiamas raštu (asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) sistemos. Asmuo apie sprendimą dėl leidimo išdavimo informuojamas raštu, prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas asmeniui atvykus į instituciją.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją.
 2. Asmens gyvenamosios vietos deklaravimo dokumentus, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo.
 3. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
 4. Pažymas, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Teistumo (neteistumo) pažymas išduoda, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu. Juridiniams asmenims leidimai išduodami pateikus juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens tokius pat dokumentus, kaip nurodyta fiziniams asmenims.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISŽydrūnas GeležauskasŽemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
  tel.+37031555997
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasPulko g. 21, LT-62133 Alytus
  Adresas internetehttp://www.arsa.lt
  Darbo laikasPir. – ketv.8.00-12.00 ir 12.45-17.00 Penk. 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45
  Įmonės kodas188718528
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Pulko g. 21, LT-62135
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus rajono sav., Alovės sen., Alovė, Alovėlės g. 2, LT-64117
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555530