Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje bei prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių metu.

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

1. prekyba ir paslaugų teikimas nuo (iš) prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinųjų įrenginių;

2. prekyba ir paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose, prekybai pritaikytuose automobiliuose ar automobilių priekabose;

3. prekyba lauko kavinėse;

4. prekyba ir paslaugų teikimas parodų, mugių, masinių renginių metu;

5. kiti teisės aktams neprieštaraujantys būdai.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išduodami:

1. viešojo konkurso būdu nustatytiems asmenims;

2. ne konkurso būdu nustatytiems asmenims.

3. Asmenys, prekiaujantys maisto prekėmis, privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

4. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduodamas, kai yra sumokėta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vietinė rinkliava, ar viešojo konkurso būdu pasiūlyta didžiausia rinkliavos suma (prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas privačiose ar išnuomotose teritorijose vietinės rinkliavos mokėti nereikia).

Viešąjį konkursą organizuoja ir vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu sudaryta Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos komisija.

Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose, elektroninėmis priemonėmis ar raštu kreipiasi į atitinkamos seniūnijos seniūną. Prašymas (1 priedas) gali būti teikiamas popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis (el. paštu atitinkamos seniūnijos seniūnui arba per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt).

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose (3 priedas) išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis3

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00067

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas prekiauti ir teikti paslaugas – dokumentas, asmeniui suteikiantis teisę verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje bei prekiauti ar teikti paslaugas švenčių, renginių metu.

Prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose būdai yra šie:

1. prekyba ir paslaugų teikimas nuo (iš) prekystalių, vežimėlių ir kitų laikinųjų įrenginių;

2. prekyba ir paslaugų teikimas kioskuose, paviljonuose, prekybai pritaikytuose automobiliuose ar automobilių priekabose;

3. prekyba lauko kavinėse;

4. prekyba ir paslaugų teikimas parodų, mugių, masinių renginių metu;

5. kiti teisės aktams neprieštaraujantys būdai.

Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išduodami:

1. viešojo konkurso būdu nustatytiems asmenims;

2. ne konkurso būdu nustatytiems asmenims.

3. Asmenys, prekiaujantys maisto prekėmis, privalo turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

4. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išduodamas, kai yra sumokėta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta vietinė rinkliava, ar viešojo konkurso būdu pasiūlyta didžiausia rinkliavos suma (prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas privačiose ar išnuomotose teritorijose vietinės rinkliavos mokėti nereikia).

Viešąjį konkursą organizuoja ir vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu sudaryta Asmenų, kuriems išduodami leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, atrankos komisija.

Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Kazlų Rūdos savivaldybės viešosiose vietose, elektroninėmis priemonėmis ar raštu kreipiasi į atitinkamos seniūnijos seniūną. Prašymas (1 priedas) gali būti teikiamas popierine forma arba elektroninėmis priemonėmis (el. paštu atitinkamos seniūnijos seniūnui arba per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt).

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose (3 priedas) išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.

Rezultatas:
Išduotas leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose, išduotas dublikatas, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas arba panaikintas galiojimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas  Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu, arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Teikiant prašymą popierine forma kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:
 2. leidimo verstis atitinkama veikla įrodančių dokumentų kopijos; verslo liudijimas (asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), individualios veiklos vykdymo pažyma ar darbo sutarties kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijantys dokumentai, maisto tvarkymo įmonės pažymėjimas (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, asmens medicininė knygelė;
 3. vietinės rinkliavos apmokėjimą įrodantys dokumentai;
 4. dokumento liudijančio asmens tapatybę kopija.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISDonatas AkranglisPlutiškių seniūnas
  tel.+37034399203
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISJevgenij KušnarenkoJankų seniūnas
  tel.+37034341628
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAudrius VaivadaKazlų Rūdos seniūnas
  tel.+37034395092
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArtūras UrbonasAntanavo seniūnas
  tel.+37034390413
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasAtgimimo g. 12, Kazlų Rūda
  Adresas internetehttp://www.kazluruda.lt
  Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val. penktadieniais 8.00-15.45 val. Pietų pertraukos kasdien 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188777932
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūda, Atgimimo g. 12, LT-69443
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:kainoraštis
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos