Apdorojama...

Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas

Suteikimo trukmė: 3 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2977

Teikėjas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda Savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengtą pažymą su charakteristika paslaugos gavėjas atsiima prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.389CB90C666D/TDZbidKMTn
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 751 „Dėl Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Simno seniūnija
Simno seniūnijos raštvedė
tel. +37031560757
danute.kazlauskiene@arsa.lt
 
 
Punios seniūnija
Punios seniūnijos raštvedė
tel. +37031568640
danute.chablak@arsa.lt
 
 
Pivašiūnų seniūnija
Pivašiūnų seniūnijos raštvedė
tel. +37031529368
erika.urbanaviciene@arsa.lt
 
 
Alytaus seniūnija
Alytaus seniūnijos seniūno pavaduotoja
tel. +37031570804
gita.stankeviciute-sidaraviciene@arsa.lt
 
 
Alovės seniūnija
Alovės seniūnijos seniūnas
tel. +37031543272
mob. +37067881437
aloves.seniunija@arsa.lt
 
Nemunaičio seniūnija
Nemunaičio seniūnijos raštvedė
tel. +37031541971
lina.norkeviciene@arsa.lt
 
 
Daugų seniūnija
Daugų seniūnijos raštvedė
tel. +37031569100
irena.kazakeviciene@arsa.lt
 
 
Butrimonių seniūnija
Butrimonių Seniūnijos raštininkė
tel. +37031561486
zita.razanauskiene@arsa.lt
 
 
Miroslavo seniūnija
Miroslavo seniūnijos raštvedė
tel. +37031566468
birute.vaiciuliene@arsa.lt
 
 
Krokialaukio seniūnija
Krokialaukio seniūnijos raštvedė
tel. +37031568381
laimute.ravinskiene@arsa.lt
 
 
Raitininkų seniūnija
Raitininkų seniūnijos raštvedė
tel. +37031546989
birute.baranauskiene@arsa.lt.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasPulko g. 21, LT-62133 Alytus
Adresas internetehttp://www.arsa.lt
Darbo laikasPir. – ketv.8.00-12.00 ir 12.45-17.00 Penk. 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45
Įmonės kodas188718528
Adresas Lietuvoje:
Alytaus miesto sav., Alytus, Pulko g. 21, LT-62135
Alytaus rajono sav., Alovės sen., Alovė, Alovėlės g. 2, LT-64117
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
tel. (8 315) 55 530, faksas (8 315) 74 716, el. p.: sekretore@arsa.lt