Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas renginiui organizuoti – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė organizuoti renginį savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba elektroniniu paštu. Paraiška organizuoti renginį su visomis papildomų dokumentų kopijomis pateikiamas Savivaldybėje vieno langelio principu. Renginio Organizatorius, ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip 5 mėnesius iki renginio pateikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui nustatytos formos paraišką leisti organizuoti renginį. Leidimas renginiui organizuoti išduodamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki planuojamos renginio dienos. Paraiška laikoma pateikta nuo prašymo registracijos dienos. Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją arba elektroniniu būdu.

Leidimo organizuoti renginį nereikia gauti: 1. kai renginys vyksta uždarose patalpose; 2. kai renginys vyksta privačioje teritorijoje; 3. renginiams, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas; 4. religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms, kulto pastatuose ir aplink juos. Išskyrus atvejus, kai tokių pastatų prieigose vykstančių renginių metu bus trikdomas transporto priemonių eismas; 5. renginiams, kuriuos organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos skyriai, savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos; 6. kuriuose dalyvauja mažiau nei 200 dalyvių/žiūrovų.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00056

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Leidimas renginiui organizuoti – Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė organizuoti renginį savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje.

Paraišką suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba elektroniniu paštu. Paraiška organizuoti renginį su visomis papildomų dokumentų kopijomis pateikiamas Savivaldybėje vieno langelio principu. Renginio Organizatorius, ne vėliau kaip prieš 15 dienų ir ne anksčiau kaip 5 mėnesius iki renginio pateikia Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriui nustatytos formos paraišką leisti organizuoti renginį. Leidimas renginiui organizuoti išduodamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki planuojamos renginio dienos. Paraiška laikoma pateikta nuo prašymo registracijos dienos. Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją arba elektroniniu būdu.

Leidimo organizuoti renginį nereikia gauti: 1. kai renginys vyksta uždarose patalpose; 2. kai renginys vyksta privačioje teritorijoje; 3. renginiams, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas; 4. religinių švenčių apeigoms ir kulto ceremonijoms, vykstančioms, kulto pastatuose ir aplink juos. Išskyrus atvejus, kai tokių pastatų prieigose vykstančių renginių metu bus trikdomas transporto priemonių eismas; 5. renginiams, kuriuos organizuoja Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos skyriai, savivaldybės valdomos įmonės ir įstaigos; 6. kuriuose dalyvauja mažiau nei 200 dalyvių/žiūrovų.

Rezultatas:
Išduotas leidimas organizuoti renginį arba atsisakyta išduoti leidimą organizuoti renginį.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę paraiškos formą, kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. I. Organizatorius, norintis gauti Leidimą organizuoti renginį, raštiškai ar elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai pateikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos Paraišką. Privaloma informacija Paraiškoje:
 2. Organizatorius (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), telefonas, teisinė forma, kodas, adresas, el. pašto adresas).
 3. Renginio pavadinimas ir turinys, forma.
 4. Laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo).
 5. Vieta, teritorija arba maršrutas.
 6. Numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius.
 7. Organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;
 8. Organizatorių pageidavimai, pvz.: leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt. II. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja paraišką ir priima sprendimą arba patenkinti paraišką, arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl paraiškos papildymo. III. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas paraiškoje nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją arba elektroniniu paštu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISIna ŽivatkauskienėŠvietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
  tel.+37034395276
  [email protected]
  Bendra informacija:
  AdresasAtgimimo g. 12, Kazlų Rūda
  Adresas internetehttp://www.kazluruda.lt
  Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val. penktadieniais 8.00-15.45 val. Pietų pertraukos kasdien 12.00-12.45 val.
  Įmonės kodas188777932
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūda, Atgimimo g. 12, LT-69443
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:Už komercinius renginius parai, kai renginys organizuojamas Kazlų Rūdos mieste. Už kiekvieną kitą parą papildomai mokama po 30 Eur.
  Paslaugos suteikimo kaina:115 EUR
  Trukmė:5 kalendorinės dienos
  Veiksmas:Už komercinius renginius parai, kai renginys organizuojamas Kazlų Rūdos savivaldybės kaimiškoje teritorijoje. Už kiekvieną kitą parą papildomai mokama po 10 Eur.
  Paslaugos suteikimo kaina:30 EUR
  Trukmė:5 kalendorinės dienos