Apdorojama...
2023-09-07 16:50Dėmesio! Sukčiai naudojasi Elektroninių valdžios vartų portalo vardu siųsdami SMS su netikromis internetinėmis nuorodomis. Perspėjame apie bandymus sukčiauti prisidengiant Elektroninių valdžios vartų portalo vardu. Būkite budrūs!
 
 
Apdorojama...
Apdorojama...

Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Suteikimo trukmė:30 Darbo dienos

Kaina:Tikslinama

Bendra informacija:

Jurbarko rajono ep.jurbarkas.lt, Klaipėdos miesto gyventojams.klaipeda.lt ir Vilniaus miesto www.vilnius.lt/epaslaugos savivaldybės elektronines paslaugas teikia savo interneto svetainėse.

Dėmesio!
Užsakant šią elektroninę paslaugą, reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele, mobiliuoju parašu arba USB laikmena.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.
Paslaugos įvertinimas

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis3

PAS3918

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas
Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių ir kitų įstatymu nustatytų lengvatų teikimo iš savivaldybės biudžeto. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį, atleisti nuo mokesčio mokėjimo arba atidėti jo mokėjimo terminą. Alytaus rajono savivaldybės taryba teikia šių mokesčių lengvatas: 1. Žemės mokesčių 2. Valstybinės žemės (vandens telkinių) nuomos mokesčių 3. Nekilnojamojo turto mokesčių Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims. Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

1. Fizinių ar juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų teikimo, nagrinėjimo ir vykdymo procesas apima: 1.1 analizė prašymo esmės ir pateiktų dokumentų; 1.2.papildomos informacijos surinkimas pasinaudojant VĮ Registrų centro, VMI, SODROS, Gyventojų registro ir kt. institucijų duomenis; 1.3. papildomos informacijos surinkimas, kreipiantis į pareiškėją raštu bei kitomis informacijos perdavimo priemonėmis; 1.4. pareiškėjo ir mokesčius administruojančios institucijos informavimas apie savivaldybės tarybos sprendimu suteiktas mokesčių lengvatas; 1.5. neigiamo atsakymo parengimas bei išsiuntimas kai savivaldybės taryba nepritarė sprendimo projektui dėl mokesčių lengvatų suteikimo.

El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).;
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-01 nutarimas Nr. 1081 „Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ pakeitimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F9C639462DB1
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2006-02-27 Nr. X-736
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.73988CDF57C1
3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, 2006-05-25 Nr. X-233
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/aSWFylMJnC
5. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas, 2005-06-16 Nr. IX-2112
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB34933E485/rDLYSrNhXL

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Gintarė Jociunskaitė
Finansų ir investicijų skyriaus vedėja
mob. +37037031555
[email protected]
 
 
Bendra informacija:
AdresasPulko g. 21, LT-62133 Alytus
Adresas internetehttp://www.arsa.lt
Darbo laikasPir. – ketv.8.00-12.00 ir 12.45-17.00 Penk. 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45
Įmonės kodas188718528
Adresas Lietuvoje:
LIETUVA, Alytaus miesto sav., Alytus, Pulko g. 21, LT-62135
LIETUVA, Alytaus rajono sav., Alovės sen., Alovė, Alovėlės g. 2, LT-64117
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
tel. (8 315) 55 530, faksas (8 315) 74 716, el. p.: [email protected]