Apdorojama...

Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimo/registro duomenų atnaujinimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Suteikimo trukmė: 0

Kaina: null null

Užsakyti

Galimi paslaugos teikimo sutrikimai dėl Gyventojų registro sąsajos neveikimo

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:


1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;


2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;


3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.


Valda išregistruojama iš Registro:


1. Registro duomenų teikėjo prašymu;


2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;


3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;


4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.


Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.


1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu);
3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos teikėjas įregistruoja žemės ūkio valdą, išregistruoja, atnaujina, keičia duomenis;
5. Paslaugos gavėjo pageidavimu jam išduodamas dokumentas, kuriame pateikiami duomenys, įvesti į duomenų bazę registruojant valdą arba atnaujinant jos duomenis, pranešimas apie valdos įregistravimą arba duomenų atnaujinimą;
6. Paslaugos teikėjas informuoja paslaugos gavėją prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.1351


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.67F06D3C953E

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alytė Ignatavičienė
Žemės ūkio skyriaus darbuotoja tiesioginių išmokų tvarkymui Miroslavo sen.
tel. 867245397
zu.miroslavas@arsa.lt
 
 
Danutė Česnulevičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Nemunaičio sen.
tel. +37060994198
zu.nemunaitis@arsa.lt
 
 
Rima Zavackienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Daugų sen.
tel. +37067245034
zu.daugai@arsa.lt
 
 
Kolia Jakipčiuk
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Butrimonių sen.
tel. +37060962561
zu.butrimonys@arsa.lt
 
 
Aurelijus Krukonis
Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Raitininkų sen.
tel. +37068480436
zu.raitininkai@arsa.lt
 
 
Laima Stankevičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37031555999
laima.stankeviciene@arsa.lt
 
 
Danguolė Jarmalavičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Simno sen.
tel. +37067245689
zu.simnas@arsa.lt
 
 
Erika Urbanavičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37067517352
zu.pivasiunai@arsa.lt
 
 
Laimutė Ravinskienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Krokialaukio sen.
tel. +37068490494
zu.krokialaukis@arsa.lt
 
 
Asta Kiselienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Alovės sen.
tel. +37068490201
zu.alove@arsa.lt
 
 
Dalia Norkevičienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė
tel. +37031555997
dalia.norkeviciene@arsa.lt
 
 
Rita Valiūnienė
Žemės ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Punios sen.
tel. +37067732106
zu.punia@arsa.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasPulko g. 21, LT-62133 Alytus
Adresas internetehttp://www.arsa.lt
Darbo laikasPir. – ketv.8.00-12.00 ir 12.45-17.00 Penk. 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45
Įmonės kodas188718528
Adresas Lietuvoje:
Alytaus miesto sav., Alytus, Pulko g. 21, LT-62135
Alytaus rajono sav., Alovės sen., Alovė, Alovėlės g. 2, LT-64117
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
tel. (8 315) 55 530, faksas (8 315) 74 716, el. p.: sekretore@arsa.lt
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama
Trukmė: 0
Komentaras: Paslauga suteikiama tą pačią dieną, duomenų teikėjui pasirašius prašymą