Apdorojama...

Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

PAS2926

Teikėjas

Alytaus rajono savivaldybės administracija
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą: Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie išsilavinimą, darbo stažą bei gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos archyvą, adresu Jotvingių g. 7, Alytus, registruotu laišku, elektroniniu paštu archyvas@arsa.lt ir info@arsa.lt arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma apie darbo stažą ir / arba pajamas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos archyvą, paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.23066
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.94745
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.327811
Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-11-27 įsakymas Nr. D1-789 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“
https://www.arsa.lt/
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.83679?faces-redirect=true

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Jurgita Tarailienė
Civilinės metrikacijos skyriaus Archyvarė
tel. +37031551618
archyvas@arsa.lt
 
 
Bendra informacija:
AdresasPulko g. 21, LT-62133 Alytus
Adresas internetehttp://www.arsa.lt
Darbo laikasPir. – ketv.8.00-12.00 ir 12.45-17.00 Penk. 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45
Įmonės kodas188718528
Adresas Lietuvoje:
Alytaus miesto sav., Alytus, Pulko g. 21, LT-62135
Alytaus rajono sav., Alovės sen., Alovė, Alovėlės g. 2, LT-64117
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
tel. (8 315) 55 530, faksas (8 315) 74 716, el. p.: sekretore@arsa.lt